Swisha – Tilia

Swisha

 Bidra till Tilias löpande verksamhet

Du kan alltid Swisha eller sätta in en gåva direkt till vårt Bankgiro alternativt köpa någon av våra produkter. Din gåva går direkt till den löpande verksamheten med fokus på att inte stänga ner stödverksamhet när unga behöver oss vuxna som mest!

  • Swisha en summa till

     123 170 71 81

  • Betala till Bankgiro

    151 – 1013

    MÄRK BETALNINGEN MED “GÅVA”


“Jag kan inte riktigt greppa hur stor skillnad ni gjort för mig eller förstå hur denna sommar/höst kunde hända just mig. Tilia är som ett mirakel jag aldrig vågat hoppas på. Det känns som om ni har gett mig möjligheten att kunna avmaskera mig och skapa en ny verklighet. Ni har gett mig verktygen, och det jag tror jag behöver nu för att lämna det destruktiva och leva i kärlek är just trygghet och gemenskap.”

Deltagare sommarläger


Att bidra till Tilia

Tilia är en ideell förening* som är beroende av bidragsgivare. Alla gåvor gör stor skillnad för oss och möjliggör de projekt vi vill genomföra för barn och ungas psykiska hälsa. Du kan enkelt vara med genom att skänka en gåva till ett projekt som är aktuellt just för stunden eller till den löpande verksamheten genom ovan.

*Föreningens ekonomi granskas av revisor och vi redovisar samtliga intäkter via Årsrapporter. Dessa rapporteras dessutom in till stiftelsen Reach for Change samt granskas av oberoende part.