Stödgrupper

Självkänslagrupp online: BeYou. Anmälan öppen!

Självkänsla-grupperna hjälper dig att arbeta med din självkänsla och ger dig verktyg att hantera livet. Grupperna utgår ifrån boken med namn BeYou, en bok som Tilia tagit fram och använt i sitt arbete i både stödgrupper men också lägerverksamhet under sina verksamma år. Du kan läsa ett utdrag nedan.

Anmälan till: info@foreningentilia.se

I din anmälan berättar du lite om dig själv, som namn och ålder samt hur du tror att dessa självkänsla-grupper skulle kunna hjälpa dig. Vi hör sedan av oss till dig då din plats är bekräftad med mer information om dessa träffar. Stödgrupperna hålls med boken BeYou som grund, via Skype i grupper om cirka 6 – 8 deltagare.

Kostnad: 300 kronor* – där det du betalar för är boken BeYou + porto. Grupperna innehåller även handledning och föreläsningar under 6 veckor, då gruppträffarna pågår. Du behöver vara medlem i Tilia, vilket är kostnadsfritt. Det blir du här! 

*Vi arbetar ständigt opinionsbildande för att samhället ska bekosta omkostnaderna för dessa stödinsatser. Tills vi nått detta behöver vi ta en avgift. Är denna avgift hindrande för dig att kunna delta, kontakta oss så löser vi detta!

Datum: Start onsdag 8/1 – 2020. Kursen fortsätter sedan varje onsdag 15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 12/2

Tid: 18:00 – 20:00

Ledare: Hanna S & Lydia 

Innehåll i gruppträffarna

  1. Tanke & känsla påverkar vad du gör
  2. Självkänsla & självförtroende
  3. Kropp & ideal
  4. Stress & prestation
  5. Relationer
  6. Inre motivation

Samhället runt omkring oss kräver hela tiden att vi ska vara något annat än dem vi är. Samtidigt ska vi ”bara vara oss själva.”

”Var bara dig själv.” – är bland den knasigaste meningen jag har hört, särskilt när samhället indirekt hela tiden har fått mig att känna att jag ska vara allt annat än det. Det är svårt att vara sig själv, det behövs verktyg och vägledning för att fixa det. Det är inte så ”bara”. Det vill jag verkligen att du ska veta. Men tillsammans hoppas jag att vi ska nå en bit på vägen.

Tanken med BeYou är alltså inte att du ska känna mer press att ändra dig än vad som redan finns i samhället. Jag vill istället hjälpa dig att stå emot svaren vår omvärld ger oss från att vi är små på hur vi ska vara. På vilket sätt vi ska vara det.

Jag vill hjälpa dig skriva dina egna svar.

Självkänslan är grunden. Olika teman är sedan kopplade till denna grund. Dessa övningar, tankar och texter är samlade av mig och jag har arbetat med dem och mig själv under flera års tid. Så låt detta ta den tid det tar, för dig. En ökad självkänsla var för mig en betydande nyckel. En plattform att stå på. En nödvändighet i dagens samhälle.

Jag fick söka igenom en hel del information för att tillslut finna övningar och tankesätt som fungerade. (Mer om detta i inledningen). BeYou är resultatet av det letandet.

Här finns inga svar från mig, men förhoppningsvis inspiration, ögonöppnare och verktyg. Jag vill inte kalla det en självhjälpsbok, mer en tillsammanshjälpbok. För oss alla som saknat något på marknaden, fram tills nu.

BeYou är skrivet av Tilias grundare Annso Blixt och är utvecklat tillsammans med referensgrupper med unga. Vi har mixat egna erfarenheter med erkända metoder och forskning.


Text & bild: Ⓒ Föreningen Tilia

Du får gärna citera och dela från BeYou, skriv då bara källa. <3


Så här hanterar vi personuppgifter