“Så vad är hälsa? Det är livet, allt inom oss”

Idag är det ”World mental health day”, en dag med målet att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Men, vad är hälsa? Inom begreppet hälsa ingår egentligen allt som rör hur vi mår, psykiskt som fysiskt. Ofta kopplar vi hälsa till träning, och att vara i god fysisk hälsa, då glöms ofta den viktiga detaljen med vår psykiska hälsa bort, för kroppen är en helhet. Den psykiska hälsan hänger ihop med den fysiska, men med det sagt utesluter inte de varandra. En kan vara i god fysik form men ändå må psykiskt dåligt och tvärtom, för hälsa handlar också om våra tankar och känslor. Vi är en helhet där alla aspekter spelar en roll.

När vi hamnar i psykisk ohälsa på olika sätt motarbetar hjärnan sig själv. Vi tänker ofta tankar som skadar oss, en kan säga att tankarna är ”infekterade” precis som kroppen blir av en förkylning.

När en blir fysiskt sjuk sätter kroppen igång och försöker få bort bakterierna och bli frisk igen, men när tankarna blir infekterade behöver hjärnan ofta hjälp att sortera alla tankar och känslor. Ungefär som när en bryter ett ben och läkaren behöver hjälpa till att laga det så det inte växer ihop snett, för då blir det svårt att gå sen.

Din kropp och dina tankar kan bli infekterade, men dina känslor är alltid precis vad de är. En känsla kan egentligen aldrig vara fel eftersom det är just en känsla och den tillhör personen som känner den. Känslor är inte alltid logiska, men de är alltid okej ändå. Att känna mycket kan många gånger kännas skrämmande och jobbigt, men oavsett hur det känns i den stunden så är en känsla alltid en känsla. Din känsla.

Så vad är hälsa? Det är livet, allt inom oss. Fysiskt som psykiskt. Hur vi mår på insidan och utsidan. Våra känslor och tankar.

Allt samspelar för vi är en helhet, kroppsligt, psykiskt och fysiskt. Ibland behöver vi hjälp med att sortera tankar och ibland behöver vi hjälp med att laga en kroppsdel. Psykisk hälsa är en lika stor del som fysisk, och dina känslor är lika viktiga oavsett vad du känner <3

/Hanna

Detta är ett gästblogginlägg publicerat här hos Tilia där åsikterna som uttrycks är undertecknads. Tilia är en ideell organisation, alltid tillgängliga för stöd inom 24 timmar för dig som är ung som känner att du behöver oss. <3