Styrelse 2018 – Tilia

Styrelse 2018

Följande personer sitter med i Tilias styrelse, framröstade vid Årsmöte 24 mars 2018

Ordförande: Anders Printz

Kort om mig: Efter gymnasiet jobbade jag ganska många år i psykiatrin, där växte det starka intresset för psykisk hälsa och ohälsa. Jag har också personliga erfarenheter av psykisk ohälsa i min familj. Jag är utbildad jurist och har arbetat på Socialstyrelsen, Socialdepartementet och nu är jag kanslichef på Vårdförbundet. Jag vill bidra till att utjämna maktförhållanden i samhället. Att arbeta i en idéburen förening för att ungas röster om psykisk ohälsa ska höras kan ge mig den möjligheten.

Tilia om två år? Om två år vill jag att Föreningen Tilia är väl känd hos beslutsfattare och hos media så att det är till oss man först vänder sig när man vill höra ungas röster om psykisk hälsa och ohälsa. Jag vill också att föreningen är väl känd hos alla i målgruppen och att de alltid får kontakt när de vänder sig till Tilia i någon av våra kanaler.


Ledamot: Isak Sandell

Kort om mig: Jag är en social och driven kille på 20 år som vill göra denna värld bättre. Nu på gymnasiet har jag läst samhällsvetenskapliga med inriktning beteendevetenskap. Erfarenheten jag har om psykisk ohälsa har fått mig att inse hur mycket som kan bli bättre och hur vi tillsammans kan arbeta för en bättre framtid! Jag har erfarenheter av föreningsliv och styrelsearbete sen tidigare.

Tilia om två år? Om två år är Tilia en förening med mer resurser som gör att det finns fler anställda som kan hjälpa fler unga, påverka mer och sprider viktig kunskap. Kunskapen kring Tilia har även växt och fler vänder sig till oss. Det kommer vara möjligt med mer stödverksamhet på de olika alternativen som finns idag.

Ledamot: Andrea Larsson

Kort om mig: Arbetar idag som utredningssekreterare i Regeringskansliet hos den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa (S2015:09). Masterexamen i statsvetenskap och har bland annat studerat juridik, ekonomi och samhällsvetenskap. Tidigare arbetat i olika roller på Socialdepartementet och har flerårig erfarenhet av förtroendeuppdrag i olika former, exempelvis som nämndeman och styrelseledamot.

Tilia om två år? Om två år är Tilia en organisation med en stabil finansieringsgrund som ytterligare har profilerat sig inom sina huvudsakliga verksamhetsområden: förebyggande, stödjande och opinionsbildande arbete. Tilia har kapacitet att möta fler barn och unga än vad de gör i dag och är en fast, trygg punkt för de unga som av olika skäl tillfälligt behöver stöd och hjälp. Tilia är en självklar samarbetspartner i utveckling av insatser till barn och unga på lokal, regional och nationell nivå och föreningen arbetar kontinuerligt för att utveckla formerna för att ge röst åt barns och ungas upplevelser, erfarenheter och önskemål.


Ledamot: Nicole Öhrn

Kort om mig: Brinner för att alla unga ska få rätt stöd och förutsättningar till ökad psykisk hälsa. Masterexamen inom organisation och ledarskap, erfarenhet av den ideella sektorn som volontär i diverse föreningar samt genom studier då jag i min masteruppsats undersökte samarbeten mellan ideell sektor och näringslivet. Arbetar idag med HR- frågor med särskilt fokus på utbildning och utveckling.

Tilia om två år? Om två år har Tilia utvecklats till att bli en ännu stabilare och mer välfungerande organisation. Vi har fler volontärer, fler anställda och därmed större möjligheter att fortsätta möta ungas behov av stöd när livet känns svårt. Vi har utvecklat vår stödchatt, men också hittat nya sätt att finnas där för våra unga på ett sätt som de önskar. Vi har blivit fler medlemmar och utökat våra samarbeten med andra föreningar och sektorer i samhället för att tillsammans gå i riktningen mot ökad psykisk hälsa.


Ledamot: Louise Aronsson

Kort om mig: Mitt hjärta slår lite extra för unga och synnerhet för att unga ska komma till tals i alla processer som rör dem själva, oavsett vad det gäller eller i vilka situationer det rör. Just därför engagerar jag mig i Tilia, för här är unga i centrum och med deras röster skapar vi förändring, på riktigt. Studerat masterprogrammet i mänskliga rättigheter, inriktning mot barn och unga. Tidigare arbetat i socialpsykiatrin, stödassistent till barn och unga och som utredningssekreterare på regeringskansliet.  Engagerat mig i Tilia sedan 2014. Instruktör i första hjälpen till psykisk hälsa. Mpower ambassadör.

Tilia om två år? Om två är är Tilia en organisation med ökade resurser som möjliggör att vi kan ta emot alla som söker stöd hos oss. Vi fortsätter stärka ungas självkänsla, där varje individ känner till sitt inneboende värde oavsett yttre påverkan. Vi skapar attitydförändringar, ökar medvetenheten och förändrar samhällsklimatet så att alla vågar vara sig själva, precis som hen är.


Ledamot: Annso Blixt

Kort om mig: Har ett brinnande hjärta för samhällets barn och unga samt hur en kan uppnå så god hälsa som möjligt med balans och acceptans över att livet ibland också är svårt. Ifrågasätter starkt samhällets normer och rådande ideal. Arbetat med frågan psykisk (o)hälsa i olika ideella organisationer innan jag grundade Tilia 2012. Studerat friskvård, massage, socialpedagogiskt ungdomsarbete samt studie- yrkesvägledning. Arbetat som behandlare i ätstörningsvården. Instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa. ChangeLeader hos stiftelsen Reach for Change sedan 2016.

Tilia om två år? Om två år är Tilia en organisation med fler anställda, vilket resulterar i ökad arbetsro och större långsiktig trygghet. Detta leder till att vi med fortsatt god kvalitét, medmänsklighet och bemötande på ett individbaserat plan kan att ta emot alla/fler som behöver en frizon från övriga samhällets kravfyllda budskap. Vi har ökat medvetenheten hos unga som behöver oss genom samverkan med olika aktörer i samhället. Mår en dåligt som ung ska man veta att vi finns och hur vi kan stötta.


 Revisor: PwC, Ansvarig: Ella Bladh
Valberedning: Linda Kaipe Petré och Mikaela Eriksson