fbpx

Stadgar och redovisning

Stadgar & Årsredovisning riksföreningen Tilia

Här kan du läsa 2019 års stadgar för riksföreningen Tilia samt senaste rapport i form av Verksamhetsberättelse 2018.

Stadgar medlemsorganisationer

Tilia Östersund

Tilia Sundsvall

Tilia Stockholm

Tilia Linköping

Tilia Göteborg