Stadgar och redovisning – Tilia

Stadgar och redovisning

Stadgar & Årsredovisning riksföreningen Tilia

Här kan du läsa våra stadgar för riksföreningen Tilia samt senaste rapport i form av Årsredovisning 2017.

Stadgar medlemsorganisationer

Tilia Östersund

Tilia Sundsvall

Tilia Stockholm

Tilia Linköping

Tilia Göteborg