fbpx

Medarbetare

Vi som arbetar på Tilias kansli har i uppgift att verkställa det som styrelsen och årsmötet beslutar. För bokning av föreläsningar samt övergripande frågor om organisationen, studiebesök, etc kontakta: info@foreningentilia.se

VERKSAMHETSLEDARE LOUISE

Samhällsvetare, studerat masterprogrammet mänskliga rättigheter, inriktning mot barn och unga. Har varit volontär i Tilia sedan 2015, samt anställd sedan 2016. Louise har varit engagerad i de flesta av Tilias delar och har en bred kunskap om organisationen. Tidigare arbetat i socialpsykiatrin, stödassistent till barn och unga och som utredningssekreterare hos den nationella samordnaren på området psykisk hälsa. Instruktör i första hjälpen till psykisk hälsa. Mpower ambassadör.

Kontakt: louise@foreningentilia.se

VERKSAMHETSLEDARE ANNSO

Annso grundade Tilia 2012. Engagerat sig för ungas psykiska hälsa i olika ideella organisationer sedan 2009. Studerat friskvård, socialpedagogiskt ungdomsarbete samt studie- yrkesvägledning. Stort intresse för hälsa som en helhet. Instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa. Certifierad massör samt diplomerad mindfulnessinstruktör. Tidigare arbetat som behandlingsassistent ätstörningsvården. ChangeLeader Reach for Change 2016 – 2018.

Kontakt: annso@foreningentilia.se

ANSVARIG STÖD ONLINE JOSEPHINE

Josephine, som är socionom har varit volontär i Tilias stöd online sedan 2016. Erfarenhet av att ha jobbat med psykisk ohälsa bland annat som jour- och familjehemskonsulent, boendestödjare samt praktiserat på Magelungen.

Utöver sin anställning i Tilia arbetar Josephine på socialtjänstens ungdomsenhet.

Kontakt: josephine@foreningentilia.se

SAMORDNARE STÖD ONLINE CARRO

Carro är genusvetare och ungdomscoach. YAM (Youth Aware of Mental health)-instruktör vid Karolinska Institutet, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention.

Förutom att vara samordnare för stöd online är Carro föreläsare samt är volontär i stödchatten och under lägerverksamhet.

Kontakt: carro@foreningentilia.se

ANSVARIG LÄGER SOFIA

Sofia är socionom och arbetar förutom Tilia som kurator. Har varit både volontär och praktikant i föreningen och har därigenom bred erfarenhet av Tilias stödjande arbete, både online och IRL (In Real Life). Sofia är även utbildad inom friskvård samt är yogainstruktör.

Kontakt: sofia@foreningentilia.se

ADMINISTRATION LINNÈA

Linnéa är Visual Merchandiser. Lång erfarenhet av kundservice. Har tidigare arbetat med sälj och som Visual Merchandiser. Har innan anställning arbetat ideellt med Tilias foto, kommunikation och grafiska form.

Kontakt: linnea@foreningentilia.se

Alt. för föreläsningsbokningar etc: info@foreningentilia.se

FÖRELÄSARE ADAM

Adam studerar till sjuksköterska samt jobbar på en psykiatrisk akutmottagning. Engagerat sig i Tilias påverkande arbete som volontär sedan 2015. Brinner för att förändra strukturer för att förbättra situationen för unga med psykisk ohälsa, i synnerhet unga HBTQ+personer.

Tidigare bland annat varit verksam som föreläsare hos Kärleksakuten, med uppgift att upplysa och tala öppet med unga om sex och samlevnad.

För bokning: info@foreningentilia.se

FÖRELÄSARE IDA

Ida har varit engagerad som volontär i Tilias stödjande arbete sedan 2015. Idag sitter Ida i stödmailen, är aktiv i Tilia Stockholms lokalförening samt är engagerad i Tilias förändrande arbete. Utöver att föreläsa för Tilia jobbar hon som yogalärare och brinner för holistisk hälsa med fokus på mental utveckling.

FÖRELÄSARE KAJSA

Kajsa studerar ledarskap för en hållbar värld på Röda Korsets folkhögskola. Studerat sociologi och mänskliga rättigheter vid Valdosta State University USA. Varit volontär i Tilia sedan 2017 där hon bland annat företrätt och varit en stark röst för att ungas röster ska inkluderas i beslut som rör dem.

Tidigare erfarenhet av att arbeta med unga på dagcenter i Laos, samt aktivitetsledare för nyanlända ungdomar.

För bokning: info@foreningentilia.se