Lokalavdelningar

Varmt välkommen till oss. Det är vi som är engagerade lokalt i riksorganisationen Tilia. Allt vårt stöd är tillgängligt vart du än bor, men vi finns också på fem platser lokalt.

Anna-Karin Sahlin

Tilia Östersund

Har ett brinnande intresse för samhällsfrågor, ett intresse som växte sig starkare då jag pluggade till sociolog. Mitt hjärta klappar extra för psykisk (o)hälsa både utifrån ett individ- och samhällsperspektiv. Utifrån det intresset föddes min bok ”Du ska vara perfekt” – om strävan efter det perfekta livet och vilka konsekvenser den strävan kan ge. Har varit ideellt engagerad i föreningar och projekt. Den viktigaste kunskapen, som unga själva besitter, går dock aldrig att läsa sig till.

Epost: ostersund@foreningentilia.se

Lina Johansson Sjödin

Tilia Göteborg

Jag har varit aktiv i Tilia sedan 2015 och mitt engagemang grundar sig i egna erfarenheter av psykisk (o)hälsa. Genom mitt starka intresse för hälsa och välmående valde jag att studera till dietist, och det är med glädje som jag lagar maten i köket på Tilialäger. I samhället florerar högra prestationskrav, stress och ångest samtidigt som det saknas fokus på självkänsla – det vill jag vara med och förändra och jag är övertygad om att nyckeln är att lyssna på unga.  Låt oss, tillsammans, förbättra förutsättningarna för ungas psykiska hälsa.

Epost: goteborg@foreningentilia.se

Sofie Strömberg

Tilia Stockholm

Brinner för arbete med ungas psykiska hälsa vilket tillsammans med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ligger till grund för mitt engagemang i Tilia. Extra varmt om hjärtat ligger främjande arbete, varför jag har en kandidatexamen i Folkhälsovetenskap och för närvarande studerar Socionomprogrammet. Mina fyra år i föreningen har varit otroligt lärorika där jag särskilt tagit till mig självkänslans betydelse för psykiskt välmående. Att arbeta tillsammans med grund i ungas egna erfarenheter är det absolut viktigaste för mig. Beslut och insatser gällande unga får inte tas utan deras medverkan. 

Epost: stockholm@foreningentilia.se

Amanda Lönneborg

Tilia Linköping

Har alltid haft med mig intresset för allas lika värde och för barn och ungas psykiska hälsa. Det har bland annat tagit sig utryck i val av utbildning, är utbildad undersköterska med psykiatrisk inriktning, läste även beteendevetenskaplig inriktning på gymnasiet. Jag kom med i Tilia som stödsökande från början, vilket ger organisationen ett viktigt perspektiv i utvecklingsarbetet av lokala verksamheter. Sitter förutom engagemanget på plats i Linköping som volontär i vår stödchatt. Att jobba för unga tillsammans med unga tycker jag är väldigt viktigt! 

Epost: linkoping@foreningentilia.se

Emelie Henriksson

Tilia Sundsvall

Har ett stort brinnande hjärta och intresse för ungas psykiska hälsa, som började tidigt av egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Då det inte fanns en plats för unga med psykisk ohälsa lokalt i Sundsvall så skapade Emelie en som hon jobbat med i 3 år. Detta var Ubuntu, som nu blir Tilia Sundsvall. Övertygad om att medmänsklighet, att aktivt lyssna, samhörighet/gemenskap, stärka självkänslan är grunden till bättre psykisk hälsa.

Epost: sundsvall@foreningentilia.se