Lokalavdelningar – Tilia

Lokalavdelningar

Varmt välkommen till oss. Det är vi som är engagerade lokalt i riksorganisationen Tilia. Allt vårt stöd är tillgängligt vart du än bor, men vi finns också på fem platser lokalt, vilka du finner nedan!

Anna-Karin Sahlin

Tilia Östersund

Har ett brinnande intresse för samhällsfrågor, ett intresse som växte sig starkare under tiden jag pluggade till sociolog. Mitt hjärta klappar extra för psykisk (o)hälsa både utifrån ett individ- och samhällsperspektiv. Utifrån det intresset föddes min bok ”Du ska vara perfekt” – om strävan efter det perfekta livet och vilka konsekvenser den strävan kan ge. Har varit ideellt engagerad i föreningar och projekt. Den viktigaste kunskapen, den som unga själva besitter, går dock aldrig att läsa sig till.

Epost: ostersund@foreningentilia.se

Emelie Henriksson

Tilia Sundsvall

Har ett stort brinnande hjärta och intresse för ungas psykiska hälsa, som började tidigt av egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Då det inte fanns en plats för unga med psykisk ohälsa lokalt i Sundsvall så skapade Emelie en som hon jobbat med i 3 år. Detta var Ubuntu, som nu blir Tilia Sundsvall. Övertygad om att medmänsklighet, att aktivt lyssna, samhörighet/gemenskap, stärka självkänslan är grunden till bättre psykisk hälsa.

Epost: sundsvall@foreningentilia.se

Sofie Strömberg

Tilia Stockholm

Brinner för arbete med ungas psykiska hälsa vilket tillsammans med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ligger till grund för mitt engagemang i Tilia. Extra varmt om hjärtat ligger främjande arbete, varför jag har en kandidatexamen i Folkhälsovetenskap och för närvarande studerar Socionomprogrammet. Mina fyra år i föreningen har varit otroligt lärorika där jag särskilt tagit till mig självkänslans betydelse för psykiskt välmående. Att arbeta tillsammans med grund i ungas egna erfarenheter är det absolut viktigaste för mig. Beslut och insatser gällande unga får inte tas utan deras medverkan. 

Epost: stockholm@foreningentilia.se

Jennifer Johansson

Tilia Göteborg

Brinner för jämställdhet och mänskliga rättigheter, och extra mycket för barn och ungas psykiska hälsa. Jag är utbildad beteendevetare och jobbar som skolkurator. Även volontär sedan flera år tillbaka i Tilias stödchatt.

Epost: goteborg@foreningentilia.se

Amanda Lönneborg

Tilia Linköping

Har alltid haft med mig intresset för allas lika värde och för barn och ungas psykiska hälsa. Det har bland annat tagit sig utryck i val av utbildning, är utbildad undersköterska med psykiatrisk inriktning, läste även beteendevetenskaplig inriktning på gymnasiet. Jag kom med i Tilia som stödsökande från början, vilket ger organisationen ett viktigt perspektiv i utvecklingsarbetet av lokala verksamheter. Sitter förutom engagemanget på plats i Linköping som volontär i vår stödchatt. Att jobba för unga tillsammans med unga tycker jag är väldigt viktigt! 

Epost: linkoping@foreningentilia.se