Kontakt – Tilia

Kontakt

Post och besöksadress

Riksföreningen Tilia

Regnstigen 3, 169 60 SOLNA


De flesta frågor som rör Tilia, som att boka våra föreläsningar och utbildningar, göra studiebesök, frågor om medlemskap, bloggen eller egna insamlingar.

Epost: info@foreningentilia.se

Annso Blixt

Grundare & verksamhetsledare

Kontakta mig om organisationsutveckling och lokala avdelningar.

Epost: annso@foreningentilia.se

Här hittar du mitt CV.

Louise Aronsson

Ansvarig påverkande arbete

Kontakta mig om press-relaterat,  sponsorskap, företags-, kommun- landstingssamarbeten.

Epost: louise@foreningentilia.se

Sofia Askesjö

Samordnare lägerverksamhet 

Kontakta mig om frågor gällande Tilias lägerverksamhet.

Epost: sofia@foreningentilia.se

Josephine Mårtensson Wallin

Samordnare onlinestöd

Kontakta mig för frågor gällande Tilias stödverksamhet online.

Epost: josephine@foreningentilia.se