Bakgrund – Tilia

Bakgrund

Bakgrund

Varför finns det inget mellanting?

En fråga som återkom gång på gång, tills Annesofie Blixt, grundare av Tilia fick nog och startade föreningen år 2012.

Annesofie hade länge engagerat sig ideellt nära unga personer med psykisk ohälsa. Den fina biten i att prata med fantastiska unga människor, som inte bara är ett vandrande symtom, utan unika individer, översudlades snart av hur de blir bemötta.

– Jag började sakta men säkert förstå, att fortfarande kränks barns och ungas rättigheter – varje dag! Det samhället erbjuder i form av stöd och hjälp motsvarar inte alltid vad barn och unga behöver och ber om.

De vanligaste frågorna grundade i ungas egna önskemål som vi vill driva och täcka upp är dessa:

  • Finnas tillgängliga kvällar, helger och lov.
  • Finnas på arenor där unga känner igen sig och är trygga, till exempel nätet och sociala medier.
  • Vara medmänniskor, en vanlig fråga från unga innan man startar en kontakt är: “Du är inte psykolog va?”
  • Vi fullföljer gärna hjälpen med myndighetskontakter, viktigt är dock att vi som ideell förening inte har anmälningsplikt. Detta hjälper ofta den stödsökande att ens våga berätta för någon.
  • Sänka trösklar. För många är det ett stort steg att ta kontakt med både hjälporganisationer och professionell hjälp. Vi vill därför finnas på sociala arenor där unga figurerar, för att ta vårt ansvar att visa upp oss, och visa att vi är unga vuxna som går att lita på och därmed underlätta för unga att våga lite på personer i professionen igen.
  • Om man har fler diagnoser ökar skamkänslan ibland över att behöva vända sig till flera olika organisationer. Vi vill samla kunskap under ett och samma tak, särskilt eftersom samsjuklighet är vanligt då vi pratar psykisk ohälsa. Vi fokuserar främst på människan och friskpunkter.
  • Tvärtom: om man inte har en diagnos, men fortfarande mår dåligt men inte så pass dåligt att man får hjälp av vård eller behandling, saknas en instans att vända sig till.
  • Dåligt mående har inte ett kön. Det finns många tjejjourer men inte lika många alternativ till stöd för killar. Tilia har både tjejer och killar som volontärer, och detsamma ska gälla våra stödsökande.

Tilias verksamhet idag