Om oss – Tilia

Om oss

Tilia är en ideell organisation som arbetar för ungas psykiska hälsa. Vi har cirka 2000 medlemmar, där merparten är unga och unga vuxna. Sedan starten 2012 har vi mött och stöttat tusentals unga och är idag åtta anställda och hundra volontärer som är engagerade ideellt.

Stödjande

Stödverksamheten vänder sig till dig med ”lättare” psykisk ohälsa. Vi finns för dig som känner ångest, oro och stress. Vi arbetar också ofta med dig som har självkritiska tankar och låg självkänsla. Tilia finns främst för dig som inte har en diagnos, men behöver stöd för ökad psykisk hälsa. Här kan du läsa mer om vårt stöd! 

Påverkansarbete

Vi arbetar förebyggande att föreläsa. Vi föreläser både för vuxna, barn och unga. På det sättet kan vi medvetandegöra och minska skam och tabu kring psykisk ohälsa, så att fler vågar söka hjälp.

För att kunna stötta unga att våga söka hjälp, måste vi också höra och lyfta deras åsikter om varför de i dagsläget inte gör det. I det påverkande arbetet ingår därför att opinionsbilda och medvetandegöra beslutsfattare om vad vi möter i Tilia. Här kan du läsa mer om att anlita oss för påverkansarbete!


Adam, en av Tilias volontärer berättar

Jag började som volontär hos Tilia med viljan att förbättra situationen för ungas psykiska hälsa.

Efter en lång period av egen upplevd psykisk ohälsa fick jag slutligen en bra behandling och ett bra bemötande som hjälpte mig att må bra igen, något jag innan inte trodde var möjligt. Jag vill inge hopp och arbeta för ett bättre klimat och stöd till unga.

Mina erfarenheter som kille och HBTQ-person är en viktig del i min story och något jag använder i mitt arbete hos Tilia. Jag själv växte upp utan manliga eller hbtq- förebilder som pratade om sårbarhet, känslor och psykisk hälsa, vilket gjorde det svårt att känna igen sig själv i samhällets bild av psykisk ohälsa och söka stöd.