Stockholm – Tilia

Stockholm

Aktiviteter #tiliastockholm

Info om aktuella aktiviteter i Tilia Stockholm uppdateras löpande här.

Självkänslagrupp: BeYou

Självkänsla-grupperna hjälper dig att arbeta med din självkänsla och ger dig verktyg att hantera livet. Grupperna utgår ifrån boken med namn BeYou, en bok som Tilia tagit fram och använt i sitt arbete i både stödgrupper men också lägerverksamhet under sina verksamma år.

Innehåll

  1. Tanke & känsla påverkar vad du gör
  2. Självkänsla & självförtroende
  3. Kropp & ideal
  4. Stress & prestation
  5. Relationer
  6. Inre motivation

Anmälan till: info@foreningentilia.se

I din anmälan berättar du lite om dig själv, som namn och ålder samt hur du tror att dessa självkänsla-grupper skulle kunna hjälpa dig. Vi hör sedan av oss till dig då din plats är bekräftad med mer information om dessa träffar. Stödgrupperna hålls med boken BeYou som grund, i grupper om cirka 6 – 8 deltagare.

Kostnad: 300 kronor* – där det du betalar för är boken BeYou + porto. Grupperna innehåller även handledning och föreläsningar under 6 veckor, då gruppträffarna pågår. Du behöver vara medlem i Tilia, vilket är kostnadsfritt. Det blir du här! 

*Vi arbetar ständigt opinionsbildande för att samhället ska bekosta omkostnaderna för dessa stödinsatser. Tills vi nått detta behöver vi ta en avgift. Är denna avgift hindrande för dig att kunna delta, kontakta oss så löser vi detta!

Datum: Kommer inom kort

Tid: 18:30 – 20:00

Ledare: Kommer inom kort


Yoga med Tilia & Yogayama Sjöstaden

 Tack alla ni som medverkade på yogan under tidiga vårterminen. Information om fortsatt yoga från april 2019 och framåt kommer inom kort.

Intyga ditt medlemskap

När du behöver intyga ditt medlemskap hos Tilia då du är på en aktivitet, fyll i din mail via formuläret nedan, så får du ett bekräftelse-mail som du visar upp. <3Kontakt

stockholm@foreningentilia.se

Samarbetspartners