Göteborg

Aktiviteter #tiliagöteborg

Info om aktuella aktiviteter i Tilia Göteborg uppdateras löpande här.

Självkänslagrupp: BeYou

Ansökan är stängd. Vi återkommer om eventuella nya datum för hösten. Ansökan till BeYou online är öppen, där vi startar så snart vi har en full grupp. Kika in här

Självkänsla-grupperna hjälper dig att arbeta med din självkänsla och ger dig verktyg att hantera livet. Grupperna utgår ifrån boken med namn BeYou, en bok som Tilia tagit fram och använt i sitt arbete i både stödgrupper men också lägerverksamhet under sina verksamma år.

  1. Tanke & känsla påverkar vad du gör
  2. Självkänsla & självförtroende
  3. Kropp & ideal
  4. Stress & prestation
  5. Relationer
  6. Inre motivation

Anmälan till: info@foreningentilia.se (senast 12 juni)

I din anmälan berättar du lite om dig själv, som namn och ålder samt hur du tror att dessa självkänsla-grupper skulle kunna hjälpa dig.Ange också att det är i Göteborg du vill gå. Vi hör sedan av oss till dig då din plats är bekräftad med mer information om dessa träffar. Stödgrupperna hålls med boken BeYou som grund, i grupper om cirka 6 – 8 deltagare.

Kostnad: 300 kronor* – där det du betalar för är boken BeYou + porto. Grupperna innehåller även handledning och föreläsningar, då gruppträffarna pågår. Du behöver vara medlem i Tilia, vilket är kostnadsfritt. BLI MEDLEM HÄR!

*Vi arbetar ständigt opinionsbildande för att samhället ska bekosta omkostnaderna för dessa stödinsatser. Tills vi nått detta behöver vi ta en avgift. Är denna avgift hindrande för dig att kunna delta, kontakta oss så löser vi detta!

Datum: 17/6, 19/6, 24/6, 27/6, 1/7, 4/7

Tid: 18:30 – 20:30

Plats: Medborgarskolan, Haga Östergata 12 (sal 500, vån  5)

Ledare: Jacob & Kajsa W


Kontaktperson

Lina Johansson Sjödin

Kontakt

goteborg@foreningentilia.se


Samarbetspartners