Här finns vi – Tilia

Här finns vi

Tilia finns på 5 platser i landet. Verksamheten ser lite olika ut, beroende på vart vi verkar, just eftersom ungas röster fått påverka hur stödet ska se ut. Aktuell information finns via respektive lokalavdelning.

Här har vi verksamhet igång 2019

Tilia Östersund

Tilia Stockholm

Här startar verksamhet igång sommar eller HT 2019

Tilia Göteborg

Tilia Linköping

Tilia Sundsvall


Tilia lokalt 2019

Arbetet med att finnas på fler platser i landet pågår under året 2019. Vi har startat upp i samtliga städer ovan, men utbildar, tar in ungas önskemål och öppnar upp för verksamhet löpande under året, i samma ordning vi presenterar städerna.

Saknas Tilia där du bor?

Är du intresserad av att starta Tilia lokalt där du bor? Skicka en intresseanmälan till info@foreningentilia.se.