Chatt-teamet – Tilia

Chatt-teamet

Yasmin

Fokusområden:

Ångest, migration och ensamhet

Kort om mig:

Jag har flytt till ett land och vet hur det känns att känna sig utanför i landet jag kom till. Min familj stötte bort mig av religiösa skäl i mina tonår och min biologiska pappa var våldsam mot oss i många år. Allting ledde till ångest, depression och stress. Jag vill inte att någon ska känna sig så ensam och uppgiven som jag gjort, så nu vill jag finnas här för er som behöver.

Sara

Fokusområden:

Stress, sömnproblem och nedstämdhet

Kort om mig:

Samhällets krav och kraven på med själv gjorde att jag ständigt levde med stress. Jag slutade sova på nätterna och kände inte längre någon glädje. Idag vet jag att jag har ett värde oavsett yttre påtryckningar och är snäll mot mig själv. Nu vill jag finnas här för er.

Sofia E

Fokusområden:

Kontroll, ångest och självkänsla

Kort om mig:

Jag har alltid varit en person som tänker väldigt mycket och det är inte sällan som dessa tankar har lett till ångest. Som barn utvecklades tankarna och ångesten till tvångstankar som jag levde med under sex år tills tonåren kom och de ångestladdade tankarna började kretsa kring mina prestationer i skolan istället. Idag är jag så gott som fri från ångest tack vare att jag har jobbat mycket med mig själv och min självkänsla och lärt mig att jag duger precis som jag är.

Sofia A

Fokusområden:

Ångest, familjeproblematik och självkänsla

Kort om mig:

Med trassliga och svåra relationer i uppväxten, både i skolan och en del inom familjen växte en låg självkänsla och självbild inom mig. Från tonåren och upp i vuxen ålder har jag levt med ångest, nedstämdhet och känslan av att inte duga som jag är. På olika sätt och med olika verktyg har jag nu lärt mig leva med och hantera min ångest och jag vet att jag är bra precis som jag är.

Sofie Sv

Fokusområden:

Självkänsla, prestation och otillräcklighet

Kort om mig:

Jag har alltid trott att prestation är vägen till att bli omtyckt, uppskattad, lyckad och lycklig. Jag behövde gång på gång bevisa för mig själv att jag var tillräckligt bra och jag var aldrig nöjd med mig själv. För mig ledde detta till stress, prestationsångest och att jag helt slutade tro på mig själv. Idag har jag tränat upp min självkänsla, är stolt över den jag är och önskar att alla ska få känna så. 

Sofie St

Fokusområden:

Prestation, självkänsla och ångest

Kort om mig:

Under stor del av min uppväxt kopplade jag ihop mina prestationer till mitt värde som person. Var jag inte bäst, var jag värdelös. Det ledde till orimliga krav på mig själv som i sin tur lade grunden till ett stort självförakt där jag hittade fel på både min personlighet och mitt utseende. Idag är jag trygg i mig själv och vet jag att jag har ett värde oavsett prestation.

Patrik

Fokusområden:

Självkänsla, stress och nedstämdhet

Kort om mig:

För mycket stress under lång tid ledde till att jag mådde dåligt. Att prata med andra är det som har varit viktigast för mig för att kunna sortera tankarna och må bra. Idag känner jag mig själv bättre och det gör det mycket lättare att veta mina behov och tillgodose dessa. Nu vill jag lyssna till dig.

Petra

Fokusområden:

Självdestruktivitet, ångest, sömnproblematik

Kort om mig:

Jag har levt med ångest, sömnproblem och självdestruktivitet i stora delar av mitt liv. Mobbning och samhällets krav och ideal har gjort att min självkänsla varit usel.  Mina krav på mig själv har varit höga och jag kände mig alltid misslyckad. Idag har jag byggt upp min självkänsla och är trygg i mig själv.  Nu vill jag finnas här för dig. 

Olivia

Fokusområden:

Nedstämdhet, självbild och prestationskrav

Kort om mig:

Jag har jämförts med andra och känt mig annorlunda. Idag trivs jag med mig själv och den jag är. Därför vill jag hjälpa till och vara ett stöd till alla som vill ha det

Nicole

Fokusområden:

Prestation, hälsoångest och stress

Kort om mig:

Dagens samhälle är otroligt prestationsinriktat, vilket gör det lätt att tro att vi är våra prestationer. Jag har ofta känt så, vilket lett till mycket stress och en stor rädsla för att misslyckas. Idag använder jag mina värderingar som kompass, snarare än samhällets krav på hur jag ska vara.

Michaela

Fokusområden:

Familjeproblematik, självkänsla och ångest

Kort om mig:

En uppväxt präglad av tidigt ansvarstagande ledde till att jag lärde mig att sätta andras behov före mina egna. Detta ledde till känslor om att inte räcka till, ångest och svårighet att känna tillit till vuxna. Idag har jag lärt mig att sätta mina egna känslor i första rummet och är trygg med mig själv, vilket lett till att jag kan och vill finnas där som stöd för er.

Maria

Fokusområden:

Ångest, stress och familjeproblematik

Kort om mig:

Det sägs att du är din egen värsta kritiker, och för mig har det många gånger varit precis så. Efter för mycket stress, oro och prestationsångest sjukskrevs jag för utmattningssyndrom, som också kan kallas för utbrändhet. I dag är jag snällare mot mig själv och lyssnar mer på rösten inom mig som säger att jag är toppen.

Lydia

Fokusområden:

Kroppsförakt, prestationsångest, otillräcklighetskänslor

Kort om mig:

Under lång tid försökte jag dölja en växande nedstämdhet inom mig samtidigt som jag gjorde allt för att anpassa mig till min omgivning – på bekostnad av mig själv. När ångesten blev för stor försökte jag att hantera den på egen hand, ofta väldigt destruktivt. Idag har jag hittat en balans i mitt liv och är snäll och tillåtande mot mig själv, särskilt de dagar eller perioder som jag mår sämre.

Lovisa

Fokusområden:

Socialångest, oro och mobbing

Kort om mig:

 Mitt mående har gått upp och ner i mitt liv. När jag var yngre brottades jag mycket med nedstämdhet, oro, ångest, social ångest och även stress. Att ha någon att prata med som lyssnar på en var en ventil för mig och ett stöd. Nu vill jag vara det stödet för dig.

Louise

Fokusområden:

Ångest, nedstämdhet och ideal

Kort om mig:

Sedan jag var liten har mitt självvärde varit starkt kopplade till mina prestationer och utseende. Jag har förstått att det handlat om en strävan efter att duga, men med mina höga krav på mig själv ledde denna strävan till ett självdestruktivt beteende, ätstörningar och ännu mer ångest. Idag vet jag att livet blir bättre om man lovar sig själv att aldrig ge upp och att livet är värt att kämpa för.

Lina

Fokusområden:

Mobbing, oro och ångest

Kort om mig:

På grund av mobbning genom grundskolan har jag fått erfara både oro och ångest. Men idag mår jag betydligt bättre och det gamla har jag lämnat bakom mig på många sätt.

Kristoffer

Fokusområden:

Stress, prestationsångest och självkänsla

Kort om mig:

Efter en period med mycket stress och oro, slutade jag plötsligt känna vad jag ville eller vem jag ens var. Tankar gick i ett, i en negativ spiral utan att finna något fäste i mitt sinne. Efter en tid lärde jag mig komma tillbaka, med hjälp av personer omkring mig, men också genom att lyssna mer på mina egna känslor och vad jag ville.

Katarina

Fokusområden:

Självkänsla, självförtroende och existens

Kort om mig:

Varför mår jag så dåligt när jag har det så bra? Var kommer mina känslor ifrån och varför känner jag som jag gör? Det var något som jag klurade på och det som hjälpte mig var att prata om mina känslor, tankar och funderingar. Jag vill lyssna och bry mig om dig, precis så som någon gjorde för mig när jag behövde det som mest.

Kajsa W

Fokusområden:

Ångest, stress och anhörig

Kort om mig:

När jag var yngre var jag väldigt vilsen. Min självkänsla har varit dåligt och jag har känt mig otillräcklig i de flesta sociala sammanhang vilket har lett till mycket ångestproblematik. Det här är något som jag har arbetat med hos mig själv och nu vill jag finns gärna här för dig.

Kajsa A

Fokusområden:

HBTQ+, krav och ideal

Kort om mig:

Under lång tid satte jag höga krav på mig själv och klandrade ofta mig själv för saker som egentligen inte var mitt fel. Det ledde till att jag kände mycket ångest och utvecklade olika självdestruktiva beteenden. Efter att ha jobbat mycket med min självkänsla känner jag mig idag trygg i mig själv och trivs väldigt bra med livet. Nu vill jag finnas här och lyssna på dig!

Joakim

Fokusområden:

Anhörig, prestationsångest och stress

Kort om mig:

Vad som hjälper mig när jag känner stress och prestationsångest är att prata om mina känslor och hur jag mår. Jag tycker inte alltid att det är lätt att vara öppen, men eftersom det är just det som har gjort att jag faktiskt är här idag vill jag nu finnas för er som söker någon att prata med. Vi kan förhoppningsvis övervinna svårigheter tillsammans

Johanna R

Fokusområden:

Självkritik, högkänslighet och självkänsla

Kort om mig:

Många olika faktorer under uppväxt och i omgivning/samhälle har gjort att jag under många år tampats med en inre stress och oro på olika sätt. Men det värsta var nog ändå att jag trodde att jag inte hade “rätt” att känna som jag gjorde och att det som jag upplevde som “dåliga” känslor, tankar eller sidor hos mig själv inte skulle få finnas. Eftersom jag idag vet hur viktigt det är att få känna det en känner och bli lyssnad på i det så vill jag finnas här för dig.

Johanna F

Fokusområden:

Ångest, självdestruktivitet och HBTQ+

Kort om mig:

Jag har alltid varit en högkänslig person som bär mitt hjärta utanför kroppen, så att säga. Detta kombinerat med svår ångest och oro har gjort att jag i mötet med omvärlden inte alltid har vetat hur jag ska kunna fungera. För att hitta verktyg att hantera detta och börja må bättre, fann jag att nyckeln var att dela med mig av hur jag mår och att alla behöver andra människor ibland. Jag lyssnar utan att döma.

Josefine R

Fokusområden:

Nedstämdhet, ångest och social fobi

Kort om mig:

Jag fick inte den hjälpen eller den behandlingen som jag behövde när jag mådde som sämst, och det är kanske därför det har tagit så lång tid för mig att läka. Nu vill jag visa alla er fantastiska människor därute att det faktiskt finns hjälp att få och någon som lyssnar och bryr sig. Kram på er alla!

Josephine M-W

Fokusområden:

Ångest, oro och nedstämdhet

Kort om mig:

Oro och ångest har i många år styrt och begränsat mitt liv och mina möjligheter. Efter flera depressioner och självskadebeteenden har jag med stort stöd lyckats uppnå mål som jag aldrig trodde att jag skulle uppnå. Idag är det bara jag som bestämmer över mitt liv, inte ångesten.

Jennifer

Fokusområden:

Självkänsla, ensamhet och ätstörningar

Kort om mig:

Jag har erfarenhet av att ha varit utfryst med ensamhet till följd. Jag utvecklade under en period ätstörningar och har haft låg självkänsla. Idag känner jag trygghet i den jag är och vet att jag är bra precis som jag är, något alla borde få känna

Indra

Fokusområden:

Ångest, nedstämdhet och familjeproblematik

Kort om mig:

Jag kände mig ofta bortglömd och bortvald vilket ledde till en låg självkänsla, ångest och nedstämdhet. Ångest är något som varit med mig sen en ung ålder och jag trodde länge att alla kände så som mig. Med mer kunskap om psykisk ohälsa och olika former av hjälp så mår jag idag bra och känner att jag kan hantera min ångest. Min självkänsla blir bättre hela tiden även om en ibland har dåliga dagar, men det viktiga för mig är att jag vet att jag är bra som jag är.

Ida

Fokusområden:

Prestation, nedstämdhet och ångest

Kort om mig:

Jag hade alltid höga krav på mig själv i skolan och på jobbet men även socialt och som person var jag orolig med mycket ångest. Tack vare vänner som lyssnade kunde jag till slut få den hjälp jag behövde. Idag har jag verktyg som hjälper mig och får mig att må bra, nu vill jag  vara den som finns där och lyssnar på dig!

Emma

Fokusområden:

Otillräcklighetskänslor, framtidsoro och prestationsångest

Kort om mig:

Jag har haft prestationsångest i skolan, ångest över framtiden, ångest över det som varit, ångest över att inte räcka till. Jag har med tiden lärt mig att hantera dessa känslor och idag styr de inte mitt liv. För mig känns det viktigt att andra som mår dåligt, oavsett anledning, ska ha ett tryggt forum att få prata om det som är jobbigt och där någon lyssnar utan att värdera. Den vill jag vara för er.

Caroline

Fokusområden:

HBTQ+, ideal och kontrollbehov

Kort om mig:

Under flera år av min uppväxt förnekade jag att jag mådde dåligt, led av ätstörningar och lät mitt behov av kontroll styra mig i livet. Det var först när jag flyttade hemifrån som jag förstod att jag behövde hjälp, behandling och yttre stöd och jag har har under de senaste åren jobbat med mig själv för att må bra och vara på den plats jag är idag. Nu vill jag finnas här och vara det stödet för Dig.

Anna

Fokusområden:

Familje-, diagnosproblematik och ångest

Kort om mig:

Ens närstående har inte alltid rätt, det är något jag fick lära mig den hårda vägen som anhörig till psykisk ohälsa. Därför är det viktigt för mig att få vara det stödet jag själv inte hade till andra som har det svårt.

Amanda Lö

Fokusområden:

Ångest, HBTQ+ och självdestruktivitet

Kort om mig:

Jag kände aldrig att jag passade in någonstans, jag hade mycket ångest och trodde aldrig att jag skulle kunna må bra igen. Jag trodde jag skulle drunkna i ångest och vände hatet inåt istället med destruktiva handlingar. Idag mår jag bra och har lärt mig att tycka om mig själv som jag är.

Alex

Fokusområden:

Prestationsångest, oro och nedstämdhet

Kort om mig:

Jag har värderat mig själv för mycket utifrån prestationer och vad jag "borde" göra. Jag kom till en brytpunkt och ville inte längre ignorera mina egentliga behov. Nu har jag släppt kontrollen och tar hand om mig själv

Amanda Li

Fokusområden:

Panikångest, prestationsångest och självdestruktivitet.

Kort om mig:

Jag växte upp i ett hem där jag saknade den trygghet ett barn behöver och utvecklade flera destruktiva relationer och beteenden under den tid skola, jobb och ett socialt liv också var i fokus. Den oro och press jag kände kom att leda till panik och- prestationsångest. Tack vare att öppna upp mig och låta någon vara till en hjälpande hand har jag tacklat den oro och ångest jag så länge drogs med. Nu vill jag sträcka ut min hand för att kunna hjälpa andra som också behöver få höras.