3. Workshops självkänsla – Tilia

3. Workshops självkänsla

En stor pusselbit i Tilias arbete är självkänsla. Vi har sedan 2012 arbetat nära många barn och unga med att stärka deras självkänsla i stödgrupper, under lägerverksamhet likväl som i föreläsningar och workshops. Detta utifrån det egenskrivna metodmaterialet BeYou, som tar avstamp i självkänsla och förgrenar sig i olika kapitel och berör sociala medier, stress, prestation, kropp och ideal, relationer, självbild, och att sätta gränser.

Vi skräddarsyr workshops som passar perfekt för exempelvis temadagar med fokus på till exempel hälsa, kärlek, att vara sig själv etc.

BeYou

BeYou är ett övnings- och diskussionsmaterial och är framtaget för att få ökad självkännedom och att ge inspiration till bättre självkänsla. Genom diskussioner och övningar arbetar vi tillsammans och enskilt för att få ökad självkännedom. Syftet är också att få med sig verktyg för att fortsätta arbeta på sin självkänsla fortsättningsvis i livet.

Materialet vi använder i grupperna är producerat av föreningen Tilia och är utvecklat tillsammans med en referensgrupp ungdomar. Vi har mixat egna erfarenheter med erkända metoder och forskning.

Vi har valt att kalla häftet BeYou eftersom vi tror att med hjälp av att jobba med din självkänsla, kommer du att ha lättare att just ”vara du”.

Innehåll

  1. Självkänsla och självförtroende
  2. Kropp och ideal
  3. Tanke, känsla och handling
  4. Stress och prestation
  5. Relationer
  6. Motivation och framtid

Pris & bokning

E-post: info@foreningentilia.se


Om Tilia

Tilia är en ideell organisation som jobbar stödjande samt med påverkansarbete för ungas psykiska hälsa sedan 2012. Tilia finns rikstäckande via vår chatt, mail, lägerverksamhet och stödgrupper som du kan söka dig till oavsett vart du befinner dig i landet.

Nu aktuella med Psynkpriset i kategorin Egenmakt, från Sveriges kommuner och landsting. med motivering:

“2016 års pris går till Tilia för att alla dagar i veckan, året om vara någon att prata med, en axel att luta sig mot och en trygg vuxen att bolla med för de unga som behöver. Tilia arbetar rikstäckande genom chatt- och mailstöd. Chatten fungerar som ett medmänskligt stöd och fyller upp ett ”glapp” i samhället efter kontorstid när många vuxna går hem, men barn och ungas dåliga mående ökar.”