1. Föreläsningar för unga – Tilia

1. Föreläsningar för unga

Hur vet jag att det är psykisk ohälsa eller livet som gör ont?

Riktad till barn och unga

Föreläsningen syftar bland annat till att öka kunskapen om psykisk (o)hälsa och ge unga verktyg för psykisk hälsa.

Innehåll

  • Begreppsförklaring. Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
  • Verktyg
  • Få stöd. Hur en kan söka stöd och hjälp i offentlig-, privat-, och ideell sektor. Tilia erbjuder stöd inom senast 24 timmar efter att föreläsningen avslutas
  • En personlig berättelse av en ung person. Om den egna upplevelsen av psykisk ohälsa kopplat till oro, ångest, stress

Just nu. Stockholmssatsning


Pris & bokning

E-post: info@foreningentilia.se

OFFERT ATT LADDA NED!