Stadgar och redovisning

Aktuella stadgar samt Årsredovisning

Här kan du läsa våra STADGAR 2018 samt senaste rapport i form av Årsredovisning 2017.

 

 

 

× Tiliachatten

Denna chatt är öppen 21 - 22:30, varje kväll året runt. All övrig tid kan du istället maila oss på stod@foreningentilia.se <3