Kontakt

Post- och besöksadress

Tilia, Regnstigen 3, 169 60 Solna


E-post

Kontakta oss gärna på info@foreningentilia.se där vi svarar på alla frågor – märk med typ av ärende i ämnesraden. Kika annars nedan vem som passar bäst för just ditt ärende.

Söker du stöd?

Kika in här!

Annso Blixt

Verksamhetsledare

Du kontaktar mig om verksamheten i stort, pressrelaterat, utveckling,  företags-, kommunsamarbeten. Jag är också ansvarig för Tilias lägerverksamhet.

Epost: annso@foreningentilia.se

Telefon: 0790 79 00 24

Här hittar du mitt CV.

Louise Aronsson

Ansvarig påverkande arbete
Du kontaktar mig om du vill boka föreläsning, utbildning, workshops, referensgrupper, seminarium eller liknande. Du kontaktar mig också gällande vårt påverkande arbete tex Almedalsveckan och vårt stöd online.
Epost: louise@foreningentilia.se
Telefon: 0790 79 00 25

Josephine Mårtensson Wallin

Projektledare sommarstöd
Du kontaktar mig för stöd-relaterade frågor under sommaren.
Epost: josephine@foreningentilia.se
Telefon: 0790 79 00 27

Jackie Stål

Administratör

Jag svarar på de flesta frågor som rör Tilia. Du kontaktar mig om du vill göra studiebesök, har frågor om medlemskap, bloggen eller egna insamlingar.

Epost: info@foreningentilia.se

Telefon: 0790 79 00 26

Här hittar du mitt CV. 

Mårten Granlund

Kommunikatör

Epost: marten@foreningentilia.se

Här hittar du mitt CV.

× Tiliachatten

Denna chatt är öppen 21 - 22:30, varje kväll året runt. All övrig tid kan du istället maila oss på stod@foreningentilia.se <3