Om oss

Vår vision:
Tillsammans för ungas psykiska hälsa.

Tilia är en ideell organisation som arbetar för ungas psykiska hälsa, förebyggande, stödjande samt opinionsbildande.

vollisar
Några av Tilias volontärer, vi är idag ungefär hundra aktiva personer landet runt. Foto: Linnea Björndahl

Bakgrund

Varför finns det inget mellanting?

En fråga som återkom gång på gång, tills Annesofie Blixt, grundare av Tilia fick nog och startade föreningen år 2012.

Annesofie hade länge engagerat sig ideellt nära unga personer med psykisk ohälsa. Den fina biten i att prata med fantastiska unga människor, som inte bara är ett vandrande symtom, utan unika individer, översudlades snart av hur de blir bemötta.

– Jag började sakta men säkert förstå, att fortfarande kränks barns och ungas rättigheter – varje dag! Det samhället erbjuder i form av stöd och hjälp motsvarar inte alltid vad barn och unga behöver och ber om.

Barn och ungdomar har själva fakta och information om sig själva och vad de är i behov av för hjälp. Det är viktigt att vi tar dem på allvar. Denna verksamhet byggs av och med barn, unga och unga vuxna – vår fina framtid, men även vårt nu!

Kortfilm (2:30 min) om Annesofie och Tilia. 

De vanligaste frågorna grundade i ungas egna önskemål som vi vill driva och täcka upp är dessa:

  • Finnas tillgängliga kvällar, helger och lov.
  • Finnas på arenor där unga känner igen sig och är trygga, till exempel nätet och sociala medier.
  • Vara medmänniskor, en vanlig fråga från unga innan man startar en kontakt är: “Du är inte psykolog va?”
  • Vi fullföljer gärna hjälpen med myndighetskontakter, viktigt är dock att vi som ideell förening inte har anmälningsplikt. Detta hjälper ofta den stödsökande att ens våga berätta för någon.
  • Sänka trösklar. För många är det ett stort steg att ta kontakt med både hjälporganisationer och professionell hjälp. Vi vill därför finnas på sociala arenor där unga figurerar, för att ta vårt ansvar att visa upp oss, och visa att vi är unga vuxna som går att lita på och därmed underlätta för unga att våga lite på personer i professionen igen.
  • Om man har fler diagnoser ökar skamkänslan ibland över att behöva vända sig till flera olika organisationer. Vi vill samla kunskap under ett och samma tak, särskilt eftersom samsjuklighet är vanligt då vi pratar psykisk ohälsa. Vi fokuserar främst på människan och friskpunkter.
  • Tvärtom: om man inte har en diagnos, men fortfarande mår dåligt men inte så pass dåligt att man får hjälp av vård eller behandling, saknas en instans att vända sig till.
  • Dåligt mående har inte ett kön. Det finns många tjejjourer men inte lika många alternativ till stöd för killar. Tilia har både tjejer och killar som volontärer, och detsamma ska gälla våra stödsökande.

”Jag är socionom och arbetar med att utreda barn och ungas behov vid socialtjänsten. I mitt yrke möter jag många barn, unga och föräldrar med psykisk ohälsa. Tilia har lärt mig otroligt mycket värdefullt.

Det jag främst tar med mig i mitt arbete är att vara nyfiken, lyssna på den andre, tillsammans utforska dennes känslor och behov samt förstå vikten av att bemöta personer som en medmänniska, inte som en myndighetsperson.

När jag är på jobbet gör jag mitt bästa för att lyssna på barn/ungdomar, stärka, stötta och informera föräldrar i hur de kan bemöta sina barn och samverka med BUP och skola. Jag vill göra en förändring och det som driver mig är alla barn och unga som mött genom mina uppdrag i Tilia som berättat om svek av myndighetspersoner.

Det är tack vare alla ungas kloka reflektioner som jag utvecklas till att bli så bra som möjligt på mitt jobb. Så TACK Tilia för att ni har gjort mig till en bättre medmänniska och socionom.”

– Sofia, volontär

Tilia idag

Vi arbetar förebyggande, stödjande och opinionsbildande för ungas psykiska hälsa.

Förebyggande

Förebyggande med utbildningar och föreläsningar. Vi vill att vuxna ska kunna se och bemöta unga som mår dåligt på ett bra sätt. Våra utbildningar riktar sig därför till vuxna. Vi föreläser både för vuxna, barn och unga. På det sättet kan vi medvetandegöra och minska skam och tabu kring psykisk ohälsa, så att fler vågar söka hjälp.

Stödjande

Eftersom vi alla är olika och tycker om att ta till oss information på olika sätt försöker vi erbjuda olika typer av stöd. Vi har tagit hänsyn till att man kan vara en person som helst lyssnar, delta aktivt genom att skriva eller berätta, delta genom att lyssna på andra, läsa om hur andra gjort och så vidare. Därför finns vi:

Rikstäckande genom vårt chatt- och mailstöd. Via chatten fungerar vi som ett medmänskligt stöd och fyller upp ett ”glapp” i samhället efter klockan 17:00 när många vuxna går hem, men barn och ungas dåliga mående ökar på. Chatten är öppen 21 – 22:30 varje kväll, 365 dagar om året.

Vi erbjuder lägerverksamhet sommar- och juletid. Alla barn- och unga från hela landet kan söka och vi tar emot i mån av plats och resurser. Under sommarlägret  arbetar vi med vårt egenskrivna metod-material som grundar sig i självkänsla och är skrivet tillsammans med en referensgrupp unga. De teman som tas upp under gruppträffarna är självkänsla och självförtroende, kropp och ideal, tanke, känsla och handling, stress och prestation, relationer, motivation och framtid.

Dessutom finns vi på sociala medier, vi sänder insta-live varannan söndag, driver podcasten Tiliapodden samt bloggar.

Opinionsbildande

För att kunna stötta unga att våga söka hjälp, måste vi också höra och lyfta deras åsikter om varför de i dagsläget inte gör det. 1 av 4 unga mellan 16 – 24 år lider av psykisk ohälsa och av dem söker endast hälften hjälp. Därför finns Tilia årligen på plats på Almedalens politikervecka tillsammans med våra unga, vi lyfter deras röster i podd, blogg, kampanjer (som #psynligt), samt Dagen för ungas psykiska hälsa som är en temadag i almanackan. Vi besöker riksdag och regering med jämna mellanrum och lyfter ungas röster.

Filmer

Nästa gång någon vågar berätta. Våga lyssna. (UR, Tänk till)

 

× Tiliachatten