Om oss

Tilia är en ideell organisation som arbetar för ungas psykiska hälsa.

Foto: Malin Nerby

Vi tror på att arbeta

Tillsammans för ungas psykiska hälsa

med vision om ett samhälle där

Alla unga vet vad psykisk ohälsa är och hur en kan få stöd och hjälp!


Tilias organisation

Vi arbetar stödjande och med påverkansarbete

Stödjande

Eftersom vi alla är olika och tycker om att ta till oss information på olika sätt försöker vi erbjuda olika typer av stöd. Vi har tagit hänsyn till att man kan vara en person som helst lyssnar, delta aktivt genom att skriva eller berätta, delta genom att lyssna på andra, läsa om hur andra gjort och så vidare. Därför finns vi:

Rikstäckande genom vårt chatt- och mailstöd. Via chatten fungerar vi som ett medmänskligt stöd och fyller upp ett ”glapp” i samhället efter klockan 17:00 när många vuxna går hem, men barn och ungas dåliga mående ökar på. Chatten är öppen 21 – 22:30 varje kväll, 365 dagar om året.

Vi erbjuder lägerverksamhet sommar- och juletid. Alla barn- och unga från hela landet kan söka och vi tar emot i mån av plats och resurser. Under sommarlägret  arbetar vi med vårt egenskrivna metod-material som grundar sig i självkänsla och är skrivet tillsammans med en referensgrupp unga. De teman som tas upp under gruppträffarna är självkänsla och självförtroende, kropp och ideal, tanke, känsla och handling, stress och prestation, relationer, motivation och framtid.

Dessutom finns vi på sociala medier, vi sänder insta-live varannan söndag, driver podcasten Tiliapodden samt bloggar.

Påverkansarbete

Förebyggande med utbildningar och föreläsningar. Vi vill att vuxna ska kunna se och bemöta unga som mår dåligt på ett bra sätt. Våra utbildningar riktar sig därför till vuxna. Vi föreläser både för vuxna, barn och unga. På det sättet kan vi medvetandegöra och minska skam och tabu kring psykisk ohälsa, så att fler vågar söka hjälp.

För att kunna stötta unga att våga söka hjälp, måste vi också höra och lyfta deras åsikter om varför de i dagsläget inte gör det. 1 av 4 unga mellan 16 – 24 år lider av psykisk ohälsa och av dem söker endast hälften hjälp. Därför finns Tilia årligen på plats på Almedalens politikervecka tillsammans med våra unga, vi lyfter deras röster i podd, blogg, kampanjer (som #psynligt), samt Dagen för ungas psykiska hälsa som är en temadag i almanackan. Vi besöker riksdag och regering med jämna mellanrum och lyfter ungas röster.


En av Tilias volontärer berättar

”Jag är socionom och arbetar med att utreda barn och ungas behov vid socialtjänsten. I mitt yrke möter jag många barn, unga och föräldrar med psykisk ohälsa. Tilia har lärt mig otroligt mycket värdefullt.

Det jag främst tar med mig i mitt arbete är att vara nyfiken, lyssna på den andre, tillsammans utforska dennes känslor och behov samt förstå vikten av att bemöta personer som en medmänniska, inte som en myndighetsperson.

När jag är på jobbet gör jag mitt bästa för att lyssna på barn/ungdomar, stärka, stötta och informera föräldrar i hur de kan bemöta sina barn och samverka med BUP och skola. Jag vill göra en förändring och det som driver mig är alla barn och unga som mött genom mina uppdrag i Tilia som berättat om svek av myndighetspersoner.

Det är tack vare alla ungas kloka reflektioner som jag utvecklas till att bli så bra som möjligt på mitt jobb. Så TACK Tilia för att ni har gjort mig till en bättre medmänniska och socionom.”

– Sofia, volontär

× Tiliachatten

Tilias stödchatt är öppen 21 - 22:30, varje kväll året runt. Kom gärna tillbaka då, vi ser fram emot att prata med dig. Tills dess går det bra att skicka ett meddelande nedan. OBS! Använd då din riktiga mailadress så vi kan svara dig.