Om oss

Tilia är en ideell organisation som arbetar stödjande och med påverkansarbete

Stödjande

Eftersom vi alla är olika och tycker om att ta till oss information på olika sätt försöker vi erbjuda olika typer av stöd. Vi har tagit hänsyn till att man kan vara en person som helst lyssnar, delta aktivt genom att skriva eller berätta, delta genom att lyssna på andra, läsa om hur andra gjort och så vidare. Därför finns vi:

Rikstäckande genom vårt chatt- och mailstöd. Via chatten fungerar vi som ett medmänskligt stöd och fyller upp ett ”glapp” i samhället efter klockan 17:00 när många vuxna går hem, men barn och ungas dåliga mående ökar på. Chatten är öppen 21 – 22:30 varje kväll, 365 dagar om året.

Vi erbjuder lägerverksamhet sommar- och juletid. Alla barn- och unga från hela landet kan söka och vi tar emot i mån av plats och resurser. Under sommarlägret  arbetar vi med vårt egenskrivna metod-material som grundar sig i självkänsla och är skrivet tillsammans med en referensgrupp unga. De teman som tas upp under gruppträffarna är självkänsla och självförtroende, kropp och ideal, tanke, känsla och handling, stress och prestation, relationer, motivation och framtid.

Dessutom finns vi på sociala medier, vi sänder insta-live varannan söndag, driver podcasten Tiliapodden samt bloggar.

Påverkansarbete

Förebyggande med utbildningar och föreläsningar. Vi vill att vuxna ska kunna se och bemöta unga som mår dåligt på ett bra sätt. Våra utbildningar riktar sig därför till vuxna. Vi föreläser både för vuxna, barn och unga. På det sättet kan vi medvetandegöra och minska skam och tabu kring psykisk ohälsa, så att fler vågar söka hjälp.

För att kunna stötta unga att våga söka hjälp, måste vi också höra och lyfta deras åsikter om varför de i dagsläget inte gör det. 1 av 4 unga mellan 16 – 24 år lider av psykisk ohälsa och av dem söker endast hälften hjälp. Därför finns Tilia årligen på plats på Almedalens politikervecka tillsammans med våra unga, vi lyfter deras röster i podd, blogg, kampanjer (som #psynligt), samt Dagen för ungas psykiska hälsa som är en temadag i almanackan. Vi besöker riksdag och regering med jämna mellanrum och lyfter ungas röster.


Adam, en av Tilias volontärer berättar

Jag började som volontär hos Tilia med viljan att förbättra situationen för ungas psykiska hälsa.

Efter en lång period av egen upplevd psykisk ohälsa fick jag slutligen en bra behandling och ett bra bemötande som hjälpte mig att må bra igen, något jag innan inte trodde var möjligt. Jag vill inge hopp och arbeta för ett bättre klimat och stöd till unga.

Mina erfarenheter som kille och HBTQ-person är en viktig del i min story och något jag använder i mitt arbete hos Tilia. Jag själv växte upp utan manliga eller hbtq- förebilder som pratade om sårbarhet, känslor och psykisk hälsa, vilket gjorde det svårt att känna igen sig själv i samhällets bild av psykisk ohälsa och söka stöd.

× Tiliachatten

Denna chatt är öppen 21 - 22:30, varje kväll året runt. All övrig tid kan du istället maila oss på stod@foreningentilia.se <3