Utbildning Första hjälpen till psykisk hälsa

MHFA (Mental Health First Aid) eller Första hjälpen till psykisk hälsa ger kursdeltagaren, den ”Första hjälparen”en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och expert konsensus.

Utbildningen till diplomerad Första hjälpare är totalt 14 timmar. Antal kursdeltagare är mellan 15-20 personer.

I priset ingår en instruktiv och detaljerad handbok i Första hjälpen till psykisk hälsa inriktning ungdom samt diplom. I utbildningsmaterialet ingår även korta instruktiva filmer och gruppövningar.

Vi utbildar runt om i Sverige och kommer gärna till er. Ni står då även för eventuella rese- boendekostnader.

Utbildningen innehåller bland annat

  • Beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnoserna
  • Ungdomsutveckling, ätstörningar och reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar
  • Att lyssna utan att värdera
  • Hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier

Ladda ner MHFA-broschyr

Till vem riktar sig utbildningen?

Första hjälpen till psykisk hälsa riktar sig till personer med människonära yrken exempelvis personal inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården och brandkåren, individ- och familje-, handikapp- och äldreomsorgen, ambulanspersonal, distriktssjuksköterskor, församlingsanställda samt den ideella sektorn och allmänheten.

Pris & bokning

För mer information om priser och bokning: info@foreningentilia.se

Instruktörer

Annesofie Blixt

Grundare av Tilia. Erfarenhet ideell sektor som volontär, projektledare, praktikant. Tidigare yrkesverksam behandlingsassistent ätstörningsvården. Studerat studie- yrkesvägledning samt socialpedagogiskt ungdomsarbete och hälsopedagogik. Instruktör Första Hjälpen till psykisk hälsa ungdom och vuxen. En av 101 eldsjälar i Sverige och mottagare av Stenbecksstipendiet 2012, Årets Medmänniska och Svensk Hjälte 2014, Change Leader hos Reach for Change från 2016.

Louise Aronsson

Erfarenheter av föreningsliv och volontärarbete både nationellt och internationellt. Tidigare arbetat inom socialpsykiatrin och som stöd till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utredningsekreterare i den offentliga utredningen om tvångsåtgärder av barn inom psykiatrisk tvångsvård (Tvångsåtgärdsutredningen).
Filosofie kandidatexamen från Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet. Studerat mänskliga rättigheter på avancerad nivå samt i inriktning mot barn och unga. Instruktör i den evidensbaserade utbildningen Första Hjälpen till psykisk hälsa mot ungdom, vuxna och äldre. Mpower ambassadör.

 

 

× Tiliachatten

Tilias stödchatt är öppen 21 - 22:30, varje kväll året runt. Kom gärna tillbaka då, vi ser fram emot att prata med dig. Tills dess går det bra att skicka ett meddelande nedan. OBS! Använd då din riktiga mailadress så vi kan svara dig.