4. Medverkan panel & seminarier

Vill du lyssna till ungas egna röster om psykisk (o) hälsa? Då har du kommit helt rätt.
Vi på Tilia är övertygade om att unga är de enda experterna på just ungas psykiska (o)hälsa. Unga är de enda som vet hur det är att vara ung idag och hur det är att leva med psykisk ohälsa just nu.
Samhället i stort diskuterar gärna lösningsorienterat men sällan med förankring i målgruppen. Tilia har under fem årstid arbetat för ungas psykiska hälsa och påverkansarbete är grundat i den problembild unga själva gör utifrån deras egna situation, en som unga beskrivit för Tilia i fem års tid, 365 dagar om året.

Boka våra unga röster

Vi önskar att ni i samtal inkluderar unga med erfarenhet av psykisk ohälsa, till exempel i paneler, seminarium och referensgrupper. Unga från Tilia har olika erfarenheter av psykisk ohälsa och utgör tillsammans en bred kompetens, vi pratar gärna om allt mellan ideell sektor, skola, elevhälsa, primärvård, psykiatri, socialtjänst och samhället i stort.  Denna kompetens är avgörande för att närma oss förändringar som gynnar barn och ungas verklighet.

Boka oss som arbetar nära unga med psykisk ohälsa

I verksamheten av volontärer och anställda har vi lång erfarenhet av arbete nära unga med psykisk ohälsa, vi har deltagit i utformandet av bland annat policydokument, paneler och som företrädare i utskott, Advisory Boards och arbetsgrupper för ungas psykiska hälsa i landsting, kommun och statliga verksamheter och myndigheter. Vi har tidigare erfarenhet från privat-, kommunal- och landstingsdriven vård och behandling och statlig utredning. Vi är vana moderatorer och företrädare.
Vi hjälper er gärna att ta fram ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv som lyfter ungas erfarenheter samt deras behov och önskemål för förändring.

Pris & bokning

E-post: louise@foreningentilia.se

Telefon: 073 502 89 09

× Tiliachatten

Tilias stödchatt är öppen 21 - 22:30, varje kväll året runt. Kom gärna tillbaka då, vi ser fram emot att prata med dig. Tills dess går det bra att skicka ett meddelande nedan. OBS! Använd då din riktiga mailadress så vi kan svara dig.