1. Ungas psykiska (o)hälsa

Psykisk ohälsa ökar bland unga och orsakerna till det är inte helt klarlagda. Den här utvecklingen är oroande och det är välkommet med den diskussion som nu förs på många håll. Det som tyvärr ofta tappas bort längs vägen är ungas egna berättelser om sina erfarenheter.

Många unga upplever att deras ålder bidrar till att de inte tas på allvar. De uttrycker oro inför framtiden och en önskan om att ha en vuxen att samtala med. Diskussionen får inte landa i ”om” unga, den måste landa i ”med” unga.

Tilia arbetar varje dag med att lyfta ungas egna röster, och arbeta för att unga ska känna delaktighet och trygghet i sin vardag och i vården.

Kan anpassas till om åhörare är unga eller vuxna i kontakt med unga.

Innehåll

  • Begreppsgenomgång; psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
  • Att upptäcka signaler på psykisk ohälsa
  • Ungas upplevelser av sin situation
  • Ungas egna önskemål om hur samhället på bästa sätt kan bemöta och lyssna

Pris & bokning

Offert 

Vill du beställa en föreläsning och/eller skräddarsy ett uppdrag? Hör av dig till Helena Meyer.

E-post: helena@foreningentilia.se

Telefon: 073 501 56 67

Om Tilia

Tilia är en ideell organisation som jobbar stödjande samt med påverkansarbete för ungas psykiska hälsa sedan 2012. Tilia finns rikstäckande via vår chatt, mail, lägerverksamhet och stödgrupper som du kan söka dig till oavsett vart du befinner dig i landet.

Nu aktuella med Psynkpriset i kategorin Egenmakt, från Sveriges kommuner och landsting. med motivering:

“2016 års pris går till Tilia för att alla dagar i veckan, året om vara någon att prata med, en axel att luta sig mot och en trygg vuxen att bolla med för de unga som behöver. Tilia arbetar rikstäckande genom chatt- och mailstöd. Chatten fungerar som ett medmänskligt stöd och fyller upp ett ”glapp” i samhället efter kontorstid när många vuxna går hem, men barn och ungas dåliga mående ökar.”

× Tiliachatten

Tilias stödchatt är öppen 21 - 22:30, varje kväll året runt. Kom gärna tillbaka då, vi ser fram emot att prata med dig. Tills dess går det bra att skicka ett meddelande nedan. OBS! Använd då din riktiga mailadress så vi kan svara dig.