1. Ungas psykiska (o)hälsa

Psykisk ohälsa ökar bland unga och orsakerna till det är inte helt klarlagda. Den här utvecklingen är oroande och det är välkommet med den diskussion som nu förs på många håll. Det som tyvärr ofta tappas bort längs vägen är ungas egna berättelser om sina erfarenheter.

Många unga upplever att deras ålder bidrar till att de inte tas på allvar. De uttrycker oro inför framtiden och en önskan om att ha en vuxen att samtala med. Diskussionen får inte landa i ”om” unga, den måste landa i ”med” unga.

Tilia arbetar varje dag med att lyfta ungas egna röster, och arbeta för att unga ska känna delaktighet och trygghet i sin vardag och i vården.

Kan anpassas till om åhörare är unga eller vuxna i kontakt med unga.

Innehåll

  • Begreppsgenomgång; psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
  • Att upptäcka signaler på psykisk ohälsa
  • Ungas upplevelser av sin situation
  • Ungas egna önskemål om hur samhället på bästa sätt kan bemöta och lyssna

Pris & bokning

Offert 

Vill du beställa en föreläsning och/eller skräddarsy ett uppdrag? Hör av dig till Helena Meyer.

E-post: helena@foreningentilia.se

Telefon: 073 501 56 67

× Tiliachatten