Föreläsningar för vuxna

Vi erbjuder två olika typer av föreläsning riktade till dig som vuxen som möter unga. En om ungas psykiska ohälsa kopplad till deras egna upplevelser och önskemål, en om nätet och dess möjligheter. Läs mer om de båda nedan.

160904_dsc5683malin-nerby_tilia
Foto: Malin Nerby

1. Föreläsning ungas psykiska (o)hälsa

Psykisk ohälsa ökar bland unga och orsakerna till det är inte helt klarlagda. Utvecklingen är oroande och det är välkommet med den diskussion som nu förs på många håll. Det som tyvärr ofta tappas bort längs vägen är ungas egna berättelser om sina erfarenheter.

Många unga upplever att deras ålder bidrar till att de inte tas på allvar. De uttrycker oro inför framtiden och en önskan om att ha en vuxen att samtala med. Diskussionen får inte landa i ”om” unga, den måste landa i ”med” unga.

Tilia arbetar varje dag med att lyfta ungas egna röster, och arbeta för att unga ska känna delaktighet och trygghet i sin vardag och i vården.

Föreläsningen innehåller bland annat

  • Begreppsgenomgång; psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
  •  Att upptäcka signaler på psykisk ohälsa
  • Ungas upplevelser av sin situation
  • Ungas egna önskemål om hur samhället på bästa sätt kan bemöta och lyssna

2. Föreläsning nätets möjligheter kopplat till ungas psykiska (o)hälsa

Internet och sociala medier har revolutionerat möjligheten till stöd och support för unga, precis som att det erbjuder en plats där ungas handlingsutrymme ökar. Ändå fokuseras det mest på nätets mörka sidor, nätmobbning, hat och kränkningar.

Vi på Tilia vet vilken betydelse sociala medier har för unga, och vi är kunniga i hur de kan användas för att öka tillgänglighet och skapa en känsla av trygghet och sammanhang.

Föreläsningen innehåller bland annat

  • Kunskap om vilka möjligheter till stöd som finns online
  • Vad vet vi om sociala mediers påverkan av unga? Hur är ungas liv på nätet?
  • Ungas egna önskemål om hur stöd online bör fungera
  • Vad gör vi om unga utsätts för kränkningar eller mobbning online

Pris & bokning

För mer information om priser och bokning: info@foreningentilia.se

× Tiliachatten

Tilias stödchatt är öppen 21 - 22:30, varje kväll året runt. Kom gärna tillbaka då, vi ser fram emot att prata med dig. Tills dess går det bra att skicka ett meddelande nedan. OBS! Använd då din riktiga mailadress så vi kan svara dig.