3. Nätets möjligheter för ungas psykiska hälsa

Internet och sociala medier har revolutionerat möjligheten till stöd och support för unga, precis som att det erbjuder en plats där ungas handlingsutrymme ökar. Ändå fokuseras det mest på nätets mörka sidor, nätmobbning, hat och kränkningar.

Vi på Tilia vet vilken betydelse sociala medier har för unga, och vi är kunniga i hur de kan användas för att öka tillgänglighet och skapa en känsla av trygghet och sammanhang.

Ibland hör vi att det är ungas användning av nätet och sociala medier som påverkar unga negativt, och leder till en ökad psykisk ohälsa. Detta talas ibland om som skärmtid.

Det är viktigt att komma ihåg att nätet inte är EN plats, och att vi använder skärmen och nätet till en mängd olika saker. En av dessa är att anonymt och tryggt söka stöd för sådant som bekymrar oss. Framför allt nyttjar unga den möjligheten.

Anledningen till att unga söker stöd anonymt varierar. Det kan bero på skuld och skam kring psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet eller en svår livssituation. Det kan handla om rädsla för en dömande omgivning eller svartsjuk och kontrollerande partner. Bland barn-och unga finns ofta en stark oro för att inte bli trodd, inte bli lyssnad på eller tagen på allvar. Ett anonymt samtal med en stödjande vuxen på nätet kan vara det som i ett senare läge kan leda till att en ung individ vågar söka mer hjälp.

Innehåll

  • Kunskap om vilka möjligheter till stöd som finns online
  • Vad vet vi om sociala mediers påverkan av unga? Hur är ungas liv på nätet?
  • Ungas egna önskemål om hur stöd online bör fungera
  • Vad gör vi om unga utsätts för kränkningar eller mobbning online

Om Tilia

Tilia är en ideell organisation som jobbar stödjande samt med påverkansarbete för ungas psykiska hälsa sedan 2012. Tilia finns rikstäckande via vår chatt, mail, lägerverksamhet och stödgrupper som du kan söka dig till oavsett vart du befinner dig i landet.

Nu aktuella med Psynkpriset i kategorin Egenmakt, från Sveriges kommuner och landsting. med motivering:

“2016 års pris går till Tilia för att alla dagar i veckan, året om vara någon att prata med, en axel att luta sig mot och en trygg vuxen att bolla med för de unga som behöver. Tilia arbetar rikstäckande genom chatt- och mailstöd. Chatten fungerar som ett medmänskligt stöd och fyller upp ett ”glapp” i samhället efter kontorstid när många vuxna går hem, men barn och ungas dåliga mående ökar.”

× Tiliachatten

Tilias stödchatt är öppen 21 - 22:30, varje kväll året runt. Kom gärna tillbaka då, vi ser fram emot att prata med dig. Tills dess går det bra att skicka ett meddelande nedan. OBS! Använd då din riktiga mailadress så vi kan svara dig.