Anlita oss

Med grund i Tilias mångåriga arbete nära unga med psykisk ohälsa utbildar och föreläser vi. Vi anpassar och skräddarsyr om behov finns. Kontakta oss gärna! 

Vi erbjuder

1. Ungas psykiska (o)hälsa – anpassas om åhörare är unga själva eller vuxna

2. Ungas nätanvändning

3. Nätets möjligheter för ungas psykiska hälsa

4. Första hjälpen till psykisk hälsa – utbildning 2 dagar

5. Workshops självkänsla

Pris & bokning

Offert 

Vill du beställa en föreläsning och/eller skräddarsy ett uppdrag? Hör av dig till Helena Meyer.

E-post: helena@foreningentilia.se

Telefon: 073 501 56 67

× Tiliachatten