Tillsammans för ungas psykiska hälsa

Vi finns tillgängliga 365 dagar om året och du kan söka stöd hos oss vart du än bor i landet.

Hjälp oss – var med och gör skillnad!

Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Var med och gör verklighet av vår vision "Tillsammans för ungas psykiska hälsa".

Följ oss

Diskutera och var delaktig i frågan ungas psykiska ohälsa på våra sociala medier.

Det senaste från bloggen

Tiliapodden – en podcast om psykisk ohälsa

Om psykisk (o)hälsa bland unga med fokus på hälsa. Tiliapodden är en reklamfri zon, bortom samhällets ideal, normer och krav. Vi pratar om teman som självkänsla, att vara självkritisk, introvert i en extrovert värld, stress och prestationskrav.

× Tiliachatten

Denna chatt är öppen 21 - 22:30, varje kväll året runt. All övrig tid kan du istället maila oss på stod@foreningentilia.se <3